Finnvedens samordningsförbunds logga

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Niclas Nordström, Qnister AB.
Han nås på telefon 0732-50 49 51 eller mailadressen niclas.nordstrom@qnister.com

Personuppgiftshantering

Läs mer om hur förbundet hanterar personuppgifter i förbundets Integritetspolicy Pdf, 149.4 kB.

Informationssäkerhetspolicy kommer att beslutas av styrelsen inom kort.