Finnvedens samordningsförbunds logga

Samverkansteam Finnveden

Hösten 2021 beräknas nya Samverkansteam Finnveden komma igång.

I följande ansökan och budget syns grunderna. Mer information publiceras här på sidan allt eftersom det blir klart.

Styrelsen beviljade medel för 2021 och 2022 vid sitt möte 210621.