Finnvedens samordningsförbunds logga

Samverkansteam Finnveden

Teamets insatser vänder sig till personer som är i behov av samordnade arbetsförberedande insatser/kartläggning i syfte att uppnå och förbättra sin förmåga att delta i ordinarie arbetslivsinriktade insatser. För att bli aktuell för insatsen ska man vara mellan 16-64 år och bosatt i Värnamo, Gislaved eller Gnosjö kommuner. I varje team finns representanter från kommunen, Regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Förhoppningen är att Samverkansteamet kan bidra till att personen som är i behov av samordnat stöd får en sammanhållen och mer effektiv process. Insatserna erbjuds individspecifikt utifrån gemensam planering och ska vara parallella, samordnade och utan avbrott.

Verksamheten ska, genom organiserad samverkan, öka möjligheterna att nyttja den samlade kompetensen och ta tillvara kunskaper och erfarenheter från aktörerna för att erbjuda stöd i planering och genomförande av arbetslivsinriktade insatser. Verksamheten är flexibel och arbetar agilt för att ha individen i fokus.

Remiss för att aktualiseras i teamet finns i länkarna nedan.