Finnvedens samordningsförbunds logga

Samverkansteam Finnveden

Under oktober månad har teammedlemmarna tillsammans med sin styrgrupp arbetat intensivt med hur de faktiskt ska arbeta. Process och informationsmaterial med mera är nu klart.

Men en sådan här verksamhet måste vara flexibel och arbeta agilt för att ha individen i fokus, så arbetssättet kommer troligtvis att förändras längs vägen.

Samverkansteamen kommer inte att ersätta eller ta över någon befintlig verksamhet utan vara de som fångar upp individer i de organisatoriska mellanrummen.

Under november månad kommer teammedlemmarna att vara ute på olika arbetsplatser och informera om Samverkansteamet på APT, Arenasamverkan med mera.

Onsdag den 8 december kommer även Samverkanskoppen kl 08.00 att handla om Samverkansteam Finnveden.

Här hittar du material till Cafémöten med mera!

Arbetsmaterial träffar pdf Pdf, 3.5 MB.

Planering PP Powerpoint, 2.6 MB.