Finnvedens samordningsförbunds logga
 • language
  Translate

Nyheter

 • Förbundet ansluter till Insatskatalogen
  Protokollet från styrelsemötet 190524 är nu justerat och finns på Digitala anslagstavlan och under rubriken Dokument ovan.
  2019-06-13 07.33
 • Arenasamverkans dag
  På förmiddagen den 9 maj träffades alla deltagare i Arenasamverkan i GGVV. Detta för att få information och ny inspiration till fortsatt gott arbete.
  2019-05-27 13.56
 • Inga-Maj Eleholt ny ordförande
  Den 7 februari höll den nya styrelsen sitt första möte. Flera nya ledamöter och ersättare ingår i styrelsen.
  2019-02-11 14.11
 • Verksamhetsplan 2019 mm
  Styrelsen beslutade 181121 om bl a Verksamhetsplan 2019 med budget 2019-2021.
  2018-11-30 09.12
 • Kartläggning av samverkan
  Processutvecklare Lisa Edvinsson arbetar sedan januari 2018 i Projekt Samverkan i GGV(V). Hon har bl a stöttat Arenagrupperna i GGVV och
  2018-11-27 15.06
 • Föreställningen Skuggsyskon
  Måndag den 4 februari 2019 ordnar förbundet en öppen föreställning med Östra teatern, i lokalen Arken i Värnamo.
  2018-11-26 15.36
 • Avtackning av ordföranden
  Vid styrelsemötet 21 november avtackades Maria Johansson, Värnamo, som varit förbundets ordförande de senaste åren.
  2018-11-22 12.50
 • Så runda som möjligt i era fyrkanter
  Onsdag den 21 november berättade Matilda, Bella och Mia om Peer (personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa) i projekt ”En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län”.
  2018-11-05 13.07
 • Förslag verksamhetsplan 2019
  Vid sitt senaste möte 180928 tog styrelsen bl a beslut om förslag till Verksamhetsplan 2019 med budget 2019-2021. Styrelsens protokoll är nu justerat.
  2018-10-09 15.30
 • Nytt projekt Mitt Val
  Styrelseprotokoll från möte 180913 är nu justerat och publicerat under rubriken Dokument ovan.
  2018-09-19 15.31
Publicerad: 2019-04-11