Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

 • Offentligt styrelsemöte 26 nov
  Vid styrelsemötet 26 november ska styrelsen bl a ta ställning till Verksamhetsplan 2021 med budget. Styrelsemötet hålls digitalt och är öppet för alla intresserade.

 • Förslag Verksamhetsplan med budget
  Styrelsen har mötts två gånger på kort tid. Protokoll från båda mötena är nu justerade och finns på förbundets digitala anslagstavla ovan.

 • Radiointervju P4 Jönköping
  Vid lanseringen av Insatskatalogen 2 sept gjordes en intervju med AME-chefen i Gnosjö Jakob Björnell och Ida Olofsson direkt i Radio Jönköping.

 • Insatskatalogen lanserad
  Nu är insatskatalogen lanserad även i vårt område. Samtidigt fick vi inspiration av Annika Malm, CE Solutions. Meza Verde Films filmade eftermiddagen och filmen kommer inom kort läggas ut här på hemsidan.

 • Ny film om IPS
  Nu är en film klar med deltagare, arbetsgivare och medarbetare som arbetar enligt metoden IPS - Individual Placement and Support.

 • Revisionsberättelse för 2019
  Revisorerna för förbundet har lämnat sin berättelse för 2019.

 • Årsredovisning 2019
  Protokollet från styrelsemötet 200319 är nu justerat. Ett av besluten var att fastställa årsredovisningen för 2019.

 • Protokoll från styrelsen
  Nu är protokollet från styrelsens möte 200205 justerat.

 • Information i regionfullmäktige
  Den 3 december fick regionfullmäktige information om Finsam, förbundens arbete i länet och de socioekonomiska effekter som förbundens arbete under 2018 bedöms ha lett till.

 • Samverkan och Verksamhetsplan
  29 november anordnades frukostmöte och offentligt styrelsemöte i Gnosjö. Nu är protokollet från styrelsemötet justerat.

Publicerad: 2020-09-09