Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

 


 • Frukostmöte 21 april, möjlighet att delta digitalt!
  För dig som inte har möjlighet att vara på plats kommer vi att sända samlingen digitalt. Bänka dig framför datorn kl 8.00 med en god frukost och lyssna på Alternativ till våld, ATV, och deras arbete med våldsutövare. Observera att samlingen inte går att se i efterhand.

 • Ny Samverkanskopp om Samordnad Individuell Plan, SIP
  Fredagen den 17 mars är du varmt välkommen att delta i samverkanskoppen och få mer information om SIP som verktyg, vem, när och hur verktyget är användbart.

 • Välkommen till frukostmöte!
  21 april är det äntligen dags för ett nytt frukostmöte. Torbjörn Bergland från Regionens rehabiliteringscentrums verksamhet Alternativ Till Våld kommer berättar om deras arbete med våldsutövare.

 • Ny ordförande och sociala företag
  Vid nya styrelsens möte i torsdags valdes Stefan Lundell, Gnosjö kommun till ny ordförande för förbundet och Senada Sacic från Region Jönköpings län till vice.

 • Kunskapsdag BIP - Uppdaterat datum!
  Vill du veta mer om BIP-studien och progressionsmätningsverktyget SKAPA?

 • Handledarutbildning i 7TJUGO
  Välkommen att anmäla dig!1-2 mars och 8-9 mars genomförs en handledarutbildning i empowerment-metoden 7TJUGO.Metoden används bl a av medarbetare inom försörjningsstöd, arbetsmarknad, integration, folkhögskolor och fritidsverksamhet.Utbildningen genomförs i Skillingaryd. Sista anmälningsdag 2023-01-31.


 • Recovery College - ny kurskatalog ute!
  Nu kan de personer du möter i ditt arbete, deras anhöriga, dina kollegor och du själv anmäla dig till Recovery Colleges kurser på ämnet psykisk hälsa. Alla är välkomna!Kurserna finns på olika platser i länet och har olika teman. Välkommen in och kolla!

 • IT-spåret
  Måndag 9 januari 2022 startar Ädelfors folkhögskola upp IT-spåret i sina lokaler i Holsbybrunn. Anmälan för nya deltagare är öppen på skolans hemsida.

 • Verksamhetsplan med budget 2023
  221122 anordnade förbundet en samling om Våld i nära relationer, med Kristina Loveby. Över 60 personer deltog i samlingen. Efter samlingen höll styrelsen offentligt möte där man bl a tog beslut om Verksamhetsplan med budget 2023.

 • Samordningsförbunden Södra Vätterbygden och Finnveden bjuder in till föreläsningar kring temat ”Våld i nära relation” och offentligt styrelsemöte
  Våra samordningsförbund ingår i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser. Inom ramen för det arbetet inbjuder vi till föreläsningar på tema våld i nära relation.Vi bjuder också in dig att delta i det offentliga styrelsemötet som startar efter föreläsningen. 

Text

Publicerad: