Finnvedens samordningsförbunds logga

Årsredovisningen: nystart 2022

På senaste styrelsemötet fastställdes årsredovisningen för 2021, som visar mycket goda resultat i de finansierade verksamheterna.

2021 blev året då de två största projekten avslutades: Stöd till arbete - SE/IPS och Nya Vägar. Samtidigt startade Samverkansteam Finnveden, den verksamhet förbundet kommer att satsa mest på under överskådlig tid. En viktig nystart skedde alltså i och med årsskiftet. Den 2 juni kommer nystarten att kompletteras med att styrelse och beredningsgrupp tar fram nya mål och delmål för förbundet.

På mötet förra veckan gjorde styrelsen studiebesök i AMEs verksamheter i Anderstorp. De fick också en redovisning om alla goda resultat som uppnåtts i projekt Stöd till arbete - SE/IPS som pågått sedan 2012. 56% av kvinnorna och 58% av männen hade anställning när de avslutades.

Styrelsen tog också flera beslut, bl a följande båda:

- att hålla extra styrelsemöte 2 maj, för att kunna ta ställning till en inkommen ansökan om fortsatta medel till IT-spåret, som är tänkt att flytta sin verksamhet från Eksjö till lämplig folkhögskola

- att ansöka om att få ansluta till projekt Stoppa våldet som drivs av NNS, Nationella Nätverket för samordningsförbund

Protokollet, Årsredovisning 2021 med bilagor och Revisionsberättelsen med biträdesrapport finns på förbundets digitala anslagstavla (se menyn uppe, till höger)

Publicerad: