Finnvedens samordningsförbunds logga

Forsatta medel till IT-spåret

Styrelsen beviljade fortsatta medel till IT-spåret vid sitt möte 2 maj.

Region Jönköpings län hade ansökt om fortsatt stöd till IT-spåret, en verksamhet för unga med högfungerande autism och ett stort intresse för IT. Planeringen är att verksamheten ska fortsätta på en av folkhögskolorna i länet. Ansökan gällde 600.000kr per år tills vidare. Samma ansökan har skickats till de båda andra samordningsförbunden i länet.

Nu är protokollet justerat och finns på Digitala anslagstavlan och sidan Dokument ovan. Beslutet blev en kompromiss mellan avslag och bifall till ansökan. Max 300.000kr beviljades under fyra år.

Mer information om verksamheten IT-spåret finns på den gemensamma startsidan.

Ansökan om fortsatta medel till IT-spåret Pdf, 2.8 MB.
Frågor och svar angående ansökan Word, 16.2 kB.

Publicerad: