Finnvedens samordningsförbunds logga

Intressanta samlingar i november

Har du sett följande inbjudningar? Välkommen med din anmälan!

14 november Om migration, Somalia och Afghanistan. På plats i Värnamo sjukhus men även möjligt att se förmiddagens föreläsning om Somalia och Afghanistan via länk.

Inbjudan 14 november med länk till anmälan. Sista anmälningsdag 231102 Pdf, 275.1 kB.

16 november Utbyte med tema Möjligheter med samverkan
Förbundet och Coompanion inbjuder föreningar/sociala företag/idéburna sektorn att möta politiker och tjänstemän från offentlig sektor. Hur kan vi få till en bättre samverkan, för Finsams målgrupp personer i utanförskap?

Inbjudan 16 november med länk till anmälan. Sista anmälningsdag 231113. Pdf, 184.5 kB.

23 november Välfärdsguiden - ett 1177 för välfärden? Frukostmöte på nya Science Park Tower med lansering och information om insatserna som SF Södra Vätterbygden finansierar (NOVA, Enter, FIA och IT-spåret). Informationsmötet följs av styrelsens offentliga möte, om Verksamhetsplan 2024 mm.

Inbjudan 23 november med länk till anmälan. Sista anmälningsdag 231109. Pdf, 148.6 kB.

30 november kl 11 Välfärdsguiden - ett 1177 för välfärden? Information om Välfärdsguiden, Samverkansteam Finnveden och IT-spåret, i kommunhuset i Gislaved. Samlingen kl 11-12 går att se via länk. Mötet följs av förbundsstyrelsens offentliga möte, om samverkan med sociala företag, Verksamhetsplan 2024 mm.

Inbjudan 30 november med länk till anmälan. Sista anmälningsdag 231116. Pdf, 154.8 kB.

Publicerad: