Finnvedens samordningsförbunds logga

Forskning om Arenasamverkan

Värnamo kommun har beviljats medel för en forskningsinsats om Arenasamverkan. Följande står i avtalet mellan förbundet och kommunen:

Följande mål finns för studien av arbetet i Arenagrupperna

  • En vetenskaplig presentation av hur Arenasamverkan i GGVV fungerar i praktiken.
  • Ökad kunskap om vilka utfall samråden leder till för brukaren, både kort- och mer långsiktigt
  • Kunskap om brukarens delaktighet när det gäller att påverka frågeställningarna vid samråden
  • Kunskap om ifall Arenasamverkan påverkar brukarens hälsa
  • Ökad kunskap om Arenasamverkans betydelse för parterna
  • Ökad kunskap om praxis i de olika Arenagrupperna
  • Kunskap om utvecklingsmöjligheter för Arenasamverka

Vid en samling i Arken i Värnamo 191001 berättade Sara Arlesten om sitt uppdrag och en del av resultatet av sin forskning. Hon intevjuade också en person, vars situation diskuterats i Arenagrupp.

Bildspelet som Sara visadePowerpoint

Hela forskningsrapporten kommer att publiceras här när den blir klar, preliminärt i november 2019.

Här finns dokumenten om du vill läsa mer

Ansökan om forskningsmedelPDF
Undertecknat uppdragsavtalPDF