Finnvedens samordningsförbunds logga

Forskning om Arenasamverkan

Värnamo kommun har beviljats medel för en forskningsinsats om Arenasamverkan. Följande står i avtalet mellan förbundet och kommunen:

Följande mål finns för studien av arbetet i Arenagrupperna

  • En vetenskaplig presentation av hur Arenasamverkan i GGVV fungerar i praktiken.
  • Ökad kunskap om vilka utfall samråden leder till för brukaren, både kort- och mer långsiktigt
  • Kunskap om brukarens delaktighet när det gäller att påverka frågeställningarna vid samråden
  • Kunskap om ifall Arenasamverkan påverkar brukarens hälsa
  • Ökad kunskap om Arenasamverkans betydelse för parterna
  • Ökad kunskap om praxis i de olika Arenagrupperna
  • Kunskap om utvecklingsmöjligheter för Arenasamverka

Vid en samling i Arken i Värnamo 191001 berättade Sara Arlesten om sitt uppdrag och en del av resultatet av sin forskning. Hon intevjuade också en person, vars situation diskuterats i Arenagrupp.

Bildspelet som Sara visade Powerpoint, 196.4 kB.

Vid ett frukostmöte i Gnosjö 191129 presenterade Sara den slutliga rapporten. Hon konstaterade bl a att samverkan fyllt en viktig funktion men att de som varit aktuella för samråd har behov av bättre information innan samrådet och bättre feedback om vad som har sagts.

Slutlig rapport om forskningen om Arenasamverkan Pdf, 561.7 kB.