Finnvedens samordningsförbunds logga

Arenasamverkan i GGVV-området

I Arenasamverkan ingår representanter från kommunal verksamhet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och rehabkoordinatorer från vården. Tillsammans arbetar de för att ge individen ett samlat stöd för att exempelvis öka möjligheterna att arbeta eller studera, få förbättrad hälsa, nå ökad delaktighet i samhället samt rätt försörjning.

Efter skriftligt samtycke från individen, lyfter den person som remitterat individens behov/frågeställning i Arenagruppen ärendet. I Arenagruppen förs en dialog kring vilken eller vilka parter som bör delta i individens planering den närmaste tiden utifrån frågeställning. Efter mötet återkopplar den som remitterat tillbaka till individen vad som framkommit av mötet.

Arenagrupperna i respektive kommun träffas flera gånger per termin. Alla som sitter med i Arenagruppen har tystnadsplikt. Arenagrupper finns i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

En överenskommelse finns om Arenasamverkan i GGVV-området.

Överenskommelse Pdf, 453 kB.

Bildspel från Arenadagen 210421

Sjukförsäkringen Pdf, 1.4 MB.

Sjuk och aktivitetsersättning Pdf, 371.9 kB.

Läs gärna senaste minnesanteckningarna från styrgruppens möten

Minnesanteckningar möte 201014 (ihop med beredningsgruppen) Pdf, 259 kB.


Du som är kontaktperson kan logga in till höger, under menyn med Aktiviteter.


Folder till att lämna till deltagare, finns nu på flera språk; engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Folder till deltagare SVE Pdf, 502.3 kB.

Folder till deltagare ENG Pdf, 520 kB.

Folder till deltagare ARA Pdf, 592.6 kB.

Folder till deltagare SOM Pdf, 499.3 kB.

Folder till deltagare TIG Pdf, 966.1 kB.

Bildspel att användas på Arbetsplatsträffar för att sprida information om Arenasamverkan eller för att introducera ny kollega i arbetet.

Bildspel Arenasamverkan Pdf, 766.9 kB.

Samtycke för varje Arenagrupp, finns nu på flera språk; engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Gislaved SVE Pdf, 224.5 kB. ENG Pdf, 213.8 kB. ARA Pdf, 370.4 kB. SOM Pdf, 205.3 kB. TIG Pdf, 671.1 kB.

Gnosjö SVE Pdf, 223.3 kB. ENG Pdf, 229.7 kB. ARA Pdf, 369.2 kB. SOM Pdf, 231.5 kB. TIG Pdf, 669.9 kB.

Vaggeryd SVE Pdf, 224.4 kB. ENG Pdf, 207.4 kB. ARA Pdf, 370.3 kB. SOM Pdf, 205 kB. TIG Pdf, 671 kB.

Värnamo SVE Pdf, 223.3 kB. ENG Pdf, 204.6 kB. ARA Pdf, 369.2 kB. SOM Pdf, 203.9 kB. TIG Pdf, 670.6 kB.

Text