Finnvedens samordningsförbunds logga

Arenasamverkan i GGVV-området

Vid en samling i Arken, Värnamo, 191001 presenterade Sara Arlesten, en del av resultatet av sin forskning om Arenasamverkan. Se mer information på egen sida under Arenasamverkan i menyn till höger. Du kan även gå dit med denna länk: mer information om forskning.

I menyn till höger finns också information om processen Rätt stöd - rätt försörjning, för sjuka med försörjningsstöd. Informationen finns också under rubriken Dokument ovan.

Arenasamverkan innebär att handläggare/motsvarande från kommun, AF, FK och vården möts regelbundet till samråd. Syftena kan vara flera: att lära mer om varandras organisationer och arbetssätt och att hjälpa personer som behöver hjälp från fler än en organisation att få så bra stöd som möjligt och minska risken för "rundgång".

En överenskommelse finns om Arenasamverkan i GGVV-området.

ÖverenskommelsePDF

Läs gärna senaste minnesanteckningarna från styrgruppens möten

Minnesanteckningar möte 200311 (ihop med beredningsgruppen)Word

Här kan du se det bildspel som visades vid Arenasamlingen i Arken 200311:

Bildspel 200311Powerpoint


Du som är kontaktperson kan logga in till höger, under menyn med Aktiviteter.


Folder till att lämna till deltagare, finns nu på flera språk; engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Folder till deltagare SVEPDF

Folder till deltagare ENGPDF

Folder till deltagare ARAPDF

Folder till deltagare SOMPDF

Folder till deltagare TIGPDF

Bildspel att användas på Arbetsplatsträffar för att sprida information om Arenasamverkan eller för att introducera ny kollega i arbetet.

Bildspel ArenasamverkanPDF

Samtycke för varje Arenagrupp, finns nu på flera språk; engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Gislaved SVEPDF ENGPDF ARAPDF SOMPDF TIGPDF

Gnosjö SVEPDF ENGPDF ARAPDF SOMPDF TIGPDF

Vaggeryd SVEPDF ENGPDF ARAPDF SOMPDF TIGPDF

Värnamo SVEPDF ENGPDF ARAPDF SOMPDF TIGPDF

Text