Finnvedens samordningsförbunds logga

Arenasamverkan i GGVV-området

I Arenasamverkan ingår representanter från kommunal verksamhet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och rehabkoordinatorer från vården. Tillsammans arbetar de för att ge individen ett samlat stöd för att exempelvis öka möjligheterna att arbeta eller studera, få förbättrad hälsa, nå ökad delaktighet i samhället samt rätt försörjning.

Efter skriftligt samtycke från individen, lyfter den person som remitterat individens behov/frågeställning i Arenagruppen ärendet. I Arenagruppen förs en dialog kring vilken eller vilka parter som bör delta i individens planering den närmaste tiden utifrån frågeställning. Efter mötet återkopplar den som remitterat tillbaka till individen vad som framkommit av mötet.

Arenagrupperna i respektive kommun träffas flera gånger per termin. Alla som sitter med i Arenagruppen har tystnadsplikt. Arenagrupper finns i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

En överenskommelse finns om Arenasamverkan i GGVV-området.

ÖverenskommelsePDF

Bildspel från Arenadagen 210421

SjukförsäkringenPDF

Sjuk och aktivitetsersättningPDF

Läs gärna senaste minnesanteckningarna från styrgruppens möten

Minnesanteckningar möte 201014 (ihop med beredningsgruppen)PDF


Du som är kontaktperson kan logga in till höger, under menyn med Aktiviteter.


Folder till att lämna till deltagare, finns nu på flera språk; engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Folder till deltagare SVEPDF

Folder till deltagare ENGPDF

Folder till deltagare ARAPDF

Folder till deltagare SOMPDF

Folder till deltagare TIGPDF

Bildspel att användas på Arbetsplatsträffar för att sprida information om Arenasamverkan eller för att introducera ny kollega i arbetet.

Bildspel ArenasamverkanPDF

Samtycke för varje Arenagrupp, finns nu på flera språk; engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Gislaved SVEPDF ENGPDF ARAPDF SOMPDF TIGPDF

Gnosjö SVEPDF ENGPDF ARAPDF SOMPDF TIGPDF

Vaggeryd SVEPDF ENGPDF ARAPDF SOMPDF TIGPDF

Värnamo SVEPDF ENGPDF ARAPDF SOMPDF TIGPDF

Text