Finnvedens samordningsförbunds logga
  • language
    Translate

Arenasamverkan i GGVV-området

Arenasamverkan innebär att handläggare/motsvarande från kommun, AF, FK och vården möts regelbundet till samråd. Syftena kan vara flera: att lära mer om varandras organisationer och arbetssätt och att hjälpa personer som behöver hjälp från fler än en organisation att få så bra stöd som möjligt och minska risken för "rundgång".

En överenskommelse finns om Arenasamverkan i GGVV-området 2018-2020.

ÖverenskommelsePDF

Läs gärna senaste minnesanteckningarna från styrgruppens möten

Minnesanteckningar möte 190301 (ihop med beredningsgruppen)PDF

 

Du som är kontaktperson kan logga in till höger, under menyn med Aktiviteter.

 

Folder till deltagarePDF

Bildspel att användas på Arbetsplatsträffar för att sprida information om Arenasamverkan eller för att introducera ny kollega i arbetet.

Bildspel ArenasamverkanPDF

Samtycke GnosjöPDF
Samtycke GislavedPDF
Samtycke VaggerydPDF
Samtycke VärnamoPDF

Arenasamlingar

Varje år anordnas en samling för alla kontaktpersoner i Arena-grupperna.
Nästkommande samling blir torsdag den 9 maj 2019.

Inbjudan till samlingen 9 majPDF


Den 7 mars 2018 anordnade styrgruppen en samling för alla kontaktpersoner i Arenasamverkan i GGVV och berörda chefer.

Bildspel från dagen kan du se här.
Bildspel Arena 180307PDF
Bildspel Arbetsförmedlingen EtableringPDF
Bildspel Rätt stöd Rätt försörjningPDF