Finnvedens samordningsförbunds logga

Verksamhetsplan och förlängt projekt

Styrelsen beslutade på sitt möte 201126 bl a att bevilja medel till en förlängning av projekt Stöd till arbete - SE/IPS.

Nu är protokollet från styrelsemötet 201126 justerat och inlagt på förbundets digitala anslagstavla (se ovan).

De viktigaste besluten som togs gällde att fastställa Verksamhetsplan 2021 med budget och att bevilja fortsatta medel till projekt Stöd till arbete - SE/IPS. Man fastställde också en uppdragsbeskrivning för den nya tjänsten som verksamhetsutvecklare i förbundet.

Publicerad: 2020-12-01