Finnvedens samordningsförbunds logga

IT-spåret förlängs

23 aug tog styrelsen beslut som innebär att förutsättningarna ökar för att IT-spåret ska kunna fortsätta.

Protokollet från styrelsemötet 220823 är justerat och finns under rubriken Dokument ovan.

Man fastställde då Delårsrapport 2022 som visar att ekonomin är god och att Samverkansteam Finnveden kommit igång bra.

Två i styrelsen hade också begärt att frågan om medel till IT-spåret skulle omprövas. Region Jönköpings län ansökte i våras om delfinansiering från förbundet med 600.000kr per år i ytterligare 8 år. Beslutet i en oenig styrelse 220502 blev att bevilja max 300.000kr i max fyra år.

Sedan dess har styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ändrat sitt tidigare beslut, så att de enda medel som saknades var de 300.000kr som inte beviljades från Finnveden. Ett extra medlemssamråd hade också kallats in för SF Södra Vätterbygden och Finnvedens SF. Motivet var enligt kallelsen till medlemssamrådet "då en majoritet av medlemmarna ej har hörsammats vid tidigare samråd...".

En även denna gång oenig styrelse beviljade på detta möte max 300.000kr under max tre år till fortsatt IT-spår.

Publicerad: