Finnvedens samordningsförbunds logga

Ny ordförande och sociala företag

Vid nya styrelsens möte i torsdags valdes Stefan Lundell, Gnosjö kommun till ny ordförande för förbundet och Senada Sacic från Region Jönköpings län till vice.

Protokollet är nu justerat och inlagt bl a på Digitala anslagstavlan (se i menyn ovan).

Ett annat viktigt beslut som togs på mötet var att avsätta upp till 300.000kr för att utveckla samarbetet med sociala företag i förbundets område. Organisationen Coompanion anlitas för att bistå kommunerna i området att ta fram underlag för policys om samverkan med sociala företag och för att lära sig mer om upphandling med sociala hänsyn.

Samtidigt ska Coompanion bistå förbunden i länet att ta fram den strategi som man bestämt sig för att formulera under året, en strategi för hur förbunden kan fortsätta utveckla samarbetet med och stödet till sociala företagen. Dessa företag betyder mycket i stödet till den målgrupp förbunden arbetar med.

Publicerad: