Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

  • Styrelseprotokoll 130517
    Nu är protokollet från styrelsemötet 130517 justerat. På mötet konstaterades bl a att den revisionsberättelse som kommit för år 2012 inte innehöll några anmärkningar på förbundets eller styrelsens arbete.
    2013-05-28 16.08
  • Nyhetsbrev för Jobbcenter Unga
    Nu har ett nytt nyhetsbrev kommit från Axel Åhlin, projektledare för Jobbcenter Unga i Värnamo.
    2013-05-20 08.44
Publicerad: 2020-09-09