Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

 


  • Styrelseprotokoll 130517
    Nu är protokollet från styrelsemötet 130517 justerat. På mötet konstaterades bl a att den revisionsberättelse som kommit för år 2012 inte innehöll några anmärkningar på förbundets eller styrelsens arbete.

  • Nyhetsbrev för Jobbcenter Unga
    Nu har ett nytt nyhetsbrev kommit från Axel Åhlin, projektledare för Jobbcenter Unga i Värnamo.

Text

Publicerad: