Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

 


  • Föreläsning 11 nov om bemötande
    Christian Johansson kommer till Arken i Värnamo 141113 och föreläser under temat "Diagnoskännedom, bemötande och samverkan"

  • Justerade protokoll
    Sedan sommaren har styrelsen haft tre sammanträden: 140828, 140918 och 140926. Samtliga protokoll finns efter justering under rubriken Dokument här på hemsidan.

  • Delårsrapport första halvåret
    Under rubriken Dokument finns bl a förbundets delårsrapport från första halvåret 2014.

Text

Publicerad: