Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

 • 20% ökning av budgeten 2016?
  Nu är protokollet från styrelsens telefonmöte 150402 justerat och utlagt under Dokument här på hemsidan.
  2015-04-28 09.30
 • Medarbetare avliden
  Söndag 150419 avled projektledare Kristina Ljungdahl, efter en kort tids sjukdom.
  2015-04-27 11.32
 • Protokoll, årsberättelse och revisionsberättelse
  Nu är protokollet klart från styrelsens möte 150311. Det anslås alltid här på hemsidan. På mötet fastställdes Årsredovisning med bokslut för 2014. Sedan dess har revisionsberättelsen med bilaga blivit klar.
  2015-04-02 13.09
Publicerad: 2019-10-08