Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

 


  • Helgbrev i Finnveden
    Tack för året som gått!
    Läs gärna årets Helgbrev från Finnvedens Samordningsförbund


  • Verksamhetsplan och förlängt projekt
    Styrelsen beslutade på sitt möte 201126 bl a att bevilja medel till en förlängning av projekt Stöd till arbete - SE/IPS.

Text

Publicerad: