Finnvedens samordningsförbunds logga

Nyheter

 


  • Årsredovisningen: nystart 2022
    På senaste styrelsemötet fastställdes årsredovisningen för 2021, som visar mycket goda resultat i de finansierade verksamheterna.2021 blev året då de två största projekten avslutades: Stöd till arbete - SE/IPS och Nya Vägar. Samtidigt startade Samverkansteam Finnveden, den verksamhet förbundet kommer att satsa mest på under överskådlig tid. En viktig nystart skedde alltså i och med årsskiftet. Den 2 juni kommer nystarten att kompletteras med att styrelse och beredningsgrupp tar fram nya mål och delmål för förbundet.

Text

Publicerad: