Höglandets samordningsförbunds logga

Aktuella samverkansfrågor

En del i Samordningsförbundens uppdrag är att aktivt stödja aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt samt förbättra förutsättningarna för målgruppen.

Under respektive rubrik hittar du information om aktuella samverkansfrågor som Höglandets samordningsförbund jobbar med i olika former.