Höglandets samordningsförbunds logga

Samordningsförbund

Samordningsförbunden styrs, bland annat, av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Lagen kom till för att skapa möjligheter för medlemsparterna att samverka i rehabiliteringsfrågor där varje parts egna insatser inte räcker till för att möta individens behov.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att finansiera insatser för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Nationella rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella rådet är ett nationellt samverkansforum mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner som ger ett kvalitetssäkrat och partsgemensamt stöd till samordningsförbunden och parterna i frågor som rör finansiell samordning. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

Nationella rådet är ett samverkansforum som

  • skapar samsyn i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning
  • är ett nationellt stöd i övergripande förbundsgemensamma frågor
  • erbjuder stöd för kunskap, kompetens och utveckling
  • stärker den finansiella samordningen.

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) är en medlemsorganisation som bildades 2009.

NNS är samordningsförbundens språkrör och vill ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället.

Nätverket stödjer samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande.