Höglandets samordningsförbunds logga

Finansierad verksamhet

Här har vi samlat information om de verksamheter och insatser som Höglandets samordningsförbund ger bidrag till och helt eller delvis finansierar.

Slumpade dekorationsbilder av natur och händer

Personer med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade svårigheter har ofta flera olika kontakter i samhället. Det finns att individer med behov av stöd och insatser från flera olika aktörer inte får den hjälp de behöver.

När myndigheter samverkar och samordnar insatser och kunnande kan de samlade resurserna användas på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt för individen.

Målgrupp

Insatserna inom samordningsförbundet riktar sig till personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-65 år) som på grund av medicinska, psykiska, sociala- och/eller arbetsmarknadsrelaterade svårigheter är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av aktörerna inom samordningsförbundet.

Mål

Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, förmågan att arbeta.

Förbundet driver ingen egen verksamhet utan står för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Lagstiftningen förkortas ibland Finsam. Besök gärna Nationella rådets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Behovsanalys

2023 sammanställde Höglandets samordningsförbund en behovsanalys för att få en bild av aktuella förutsättningar för målgruppen. Behovsanalysen är ett sätt att identifiera
grupper som är i behov av insatser med finansiering från samordningsförbunden.

Behovsanalys Höglandets samordningsförbund 2023 Pdf, 767.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Idéer om samverkan

Parterna i samordningsförbundet strävar efter att vara så effektiva som möjligt i sitt arbete. Om du har förslag på hur samordningsförbundet kan göra sameverkan bättre är du välkommen att mejla till hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se

Avvikelser i samverkan

Ibland blir det fel även när alla försöker göra rätt och att uppmärksamma brister i samverkan kan samordningsförbundet bli bättre och förebygga fel. Här kan du läsa mer om hur Höglandets samordningsförbund hanterar avvikelser i samverkan och hur du kan uppmärksamma brister Öppnas i nytt fönster..