Höglandets samordningsförbunds logga

Kommunikationsplan

Förbundet har antagit en kommunikationsplan med handlingsplan som följs upp i början av varje år.

Samverkan är en grundläggande förutsättning för att förbundets resurser ska användas så
effektivt som möjligt för att målgruppen ska få rätt stöd i rätt tid. God samverkan möjliggörs
genom att berörda beslutsfattare och medarbetare hos medlemsparterna har god kunskap
om förbundets uppdrag, de insatser förbundet finansierar, vad som är aktuellt lokalt,
regionalt och nationellt samt goda exempel på positiva effekter av samverkan.


Syftet med kommunikationsplanen är att definiera vad som ska kommuniceras, till vem, i
vilket forum samt när i tid. Kommunikationsplanen ska också säkerställa förbundets ansats
till en inkluderande och icke-diskriminerande värdegrund. Kommunikationen ska bidra till

  • ökad kunskap om Finsam och Höglandets samordningsförbund
  • ökad kunskap om målgruppens förutsättningar och behov
  • synliggöra att samverkan lönar sig och ger långsiktiga effekter, både för individer och
    samhället
  • synliggöra att Finsam och samverkan genom samordningsförbund utvecklar samhället
    att målgruppen upplever inkludering och egenmakt.

Kommunikationsplan Höglandets samordningsförbund Pdf, 205.1 kB, öppnas i nytt fönster.