Höglandets samordningsförbunds logga

Uppdrag Samverkan - LIV

Uppdrag Samverkan är den första av förbundets verksamheter som inkluderades i
Långsiktig integrerad verksamhet - LIV

Bakgrund

Mellan 2016- 2019 drevs projekt Uppdrag Samverkan i Aneby, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommunområde. Projektet utvärderades under våren 2019 och styrelsen beslutade att fortsätta att finansiera en Samverkanskoordinator på 50 % i varje kommunområde för att arbeta med samverkansfrågor mellan alla fyra parter. Från 2020 deltar även Eksjö kommun i samarbetet.

Grunden för uppdraget är lika i varje kommunområde men kan ta sig olika lokala uttryck som regleras i handlingsplaner för respektive kommunområdet.

Mål med verksamheten

  • att samarbetet mellan myndigheterna/vården inom de sex kommunområdena ska utökas efter behov och förutsättningar så det kommer medborgarna med rehabiliteringsbehov till godo.
  • att rehabiliteringen, där fler aktörer är inblandade, skall bli så effektiv som möjligt efter de resurser som samhället har att erbjuda.
  • att underlätta för kommunområdena att skapa samverkanssystem på olika nivåer och efter behov som fungerar oberoende av regel-, organisations- eller personalförändringar
  • att personalen på alla nivåer inom myndigheterna skall ha god kännedom om hur samverkan fungerar och vilka system som samverkan bygger på.

Verksamhetsbeskrivning Uppdrag Samverkan

  • Identifiera, utveckla och upprätthålla samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna på en strukturell och organisatorisk nivå utifrån lokala behov så det kommer medborgarna med rehabiliteringsbehov till godo.
  • Omvärldsbevakning av samtliga fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser när det gäller samverkan för målgruppen
  • Verka för att sprida kunskap om varandras verksamheter och uppdrag.
  • Jämställdhetsfrågor/diskussioner ska vara en självklar del i arbetet kring samverkan
  • Identifiera och samverka kring gemensamma utvecklingsområden för samtliga kommunområden på Höglandet – Samverk Höglandet

Verksamhetsbeskrivning för Uppdrag Samverkan Öppnas i nytt fönster.