Höglandets samordningsförbunds logga

Uppdrag Samverkan

Här kan du läsa om Uppdrag Samverkan, en strukturövergripande insats som förbundet finansierar. Samverkanskoordinator är en funktion inom insatsen.

Samverkanskoordinatorer

Inom Uppdrag Samverkan ska samarbetet mellan parterna utökas efter lokala behov och förutsättningar för att rehabiliteringen ska bli så resurseffektiv som möjligt när flera parter samverkar.

Inom respektive kommunområde ska samverkanssystem skapas på olika nivåer. Systemen ska fungera oberoende av eventuella förändringar i regler, organisation eller personalgrupper.

Personal på alla nivåer ska ha god kännedom om hur samverkan fungerar och vilka system som samverkan bygger på.

I varje kommunområde finns en samverkanskoordinator som, bland annat, har i uppdrag att följa upp och utvärdera insatser som är kopplade till målen för Uppdrag Samverkan samt även att följa upp och utvärdera specifika mål satta för respektive kommunområde.

Här kan du läsa mer om mål och verksamhetsbeskrivning för Uppdrag Samverkan Öppnas i nytt fönster..

Samverk Höglandet

Samverkanskoordinatorerna i de olika kommunområdena arbetar tillsammans med att identifiera och samverka kring gemensamma utvecklingsområden för samtliga kommunområden på Höglandet.

Handlingsplan samverk Höglandet 2023 Pdf, 914.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktuella utvecklingsområden är:

  • Samordnad individuell plan - SIP
  • Processen för Rätt stöd, rätt försörjning
  • Omvärldsbevakning av hur BIP* nationellt och regionalt utvecklas

Kontakt

Förbundschef Kajsa Hallmans 076-723 31 17, alternativt respektive samverkanskoordinator för mer information.

* BIP - beskaeftigelses (sysselsättnings) indikator projekt i Danmark. Studie kring vilka faktorer som är viktiga för att hjälpa invidier från utanförskap till arbete eller studier.

Du kan läsa mer om arbetet i ditt kommunområde på respektive sida för Samverk. Där finns även kontaktuppgifter till samverkanskoordinatorn.

Samverk Aneby - Eva Hertzman

Samverk Eksjö - Sofie Järpenby

Samverk Nässjö - Magdalena Persson

Samverk Sävsjö - Ida Petersson

Samverk Tranås - Pernilla Conradsson Ström

Samverk Vetlanda - Annika Synnes Lindgren

Mellan 2016- 2019 drevs projekt Uppdrag Samverkan i Aneby, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommunområde. Projektet utvärderades under våren 2019 och styrelsen beslutade att fortsätta att finansiera en Samverkanskoordinator på 50 % i varje kommunområde för att arbeta med samverkansfrågor mellan alla fyra parter. Från 2020 deltar även Eksjö kommun i samarbetet.

Grunden för uppdraget är lika i varje kommunområde men kan ta sig olika lokala uttryck som regleras i handlingsplaner för respektive kommunområdet.