Höglandets samordningsförbunds logga

Utbildningar och konferenser

Samordningsförbundet ger möjlighet att delta i olika utbildningar och fortbildningsdagar.

FINSAM-konferensen 2024

Konferensen kommer genomföras digitalt.