Höglandets samordningsförbunds logga

KUR-dag 2017-05-12

Cirka 250 personer samlades i Eksjö för att lyssna till fyra mycket intressanta föreläsningar.

Sandra Mulaomerovic startade med en föreläsning kring PTED och därefter fortsatte Jakob Carlander med en föreläsning kring bemötande av personer med rättshaveristiskt beteende.

Efter lunch tog Åsa Kadowaki oss med på en resa i gränslandet mellan livets svårigheter och psykisk sjukdom.

Dagen avslutades med att Emanuel Nilsson berättade om sina egna erfarenheter av utbrändhet.Du hittar material från föreläsningarna här (Jakob har lämnat en hel del bonusmaterial också).

Klicka på respektive länk för att ladda ner filen.