Höglandets samordningsförbunds logga

Omvärldsbevakning

Här samlas aktuell information inom samordningsförbundets område.

Statens offentliga utredningar

På egna ben - Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden SOU 2023:7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.  Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.SOU 2017:47

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Från bidrag till jobb, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.samlad information om statens utredning av aktivitetskravsreform

Fullföljd utbildning i fokus 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viljeinriktning Samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 2018

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018-2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporten visar att en stor andel, både offer och förövare, har haft kontakt med samhällsaktörer under det senaste året före brottet. Utredningen visar brister i samhällets insatser vad gäller frågor om våldsutsatthet, samverkan i förebyggande syfte samt otillräckligt stöd och hjälp.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer med varaktigt försörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer långvarigt sjukskrivna på grund av depression, ångest eller stressreaktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspektionen för socialförsäkring (ISF)

Effektutvärdering av samordningsförbundens individuella insatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En utvärdering av samordningsförbundens organisering och verksamhet. Den tredje delen planeras att publiceras i mars 2023.

Samordningsförbundens organisering och verksamhet - hel rapport Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samordningsförbundens organisering och verksamhet - sammanfattning   Pdf, 239.9 kB, öppnas i nytt fönster.2019

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

2020 publicerade myndigheten rapporten Ett långvarigt utanförskap Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster. som belyser olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar