Höglandets samordningsförbunds logga

Omvärldsbevakning

Här samlas aktuell information inom samordningsförbundets område.

Bildspel med samlad information från bland annat Höglandets samordningsförbund, grannförbunden, NNS och nationella rådet.

Omvärldsbevakning februari 2023 Powerpoint, 681.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Omvärldsbevakning oktober 2022 Pdf, 394.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens offentliga utredningar

På egna ben - Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden SOU 2023:7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.  Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.SOU 2017:47

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Fullföljd utbildning i fokus 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viljeinriktning Samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 2018

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018-2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporten visar att en stor andel, både offer och förövare, har haft kontakt med samhällsaktörer under det senaste året före brottet. Utredningen visar brister i samhällets insatser vad gäller frågor om våldsutsatthet, samverkan i förebyggande syfte samt otillräckligt stöd och hjälp.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer med varaktigt försörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer långvarigt sjukskrivna på grund av depression, ångest eller stressreaktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspektionen för socialförsäkring (ISF)

Effektutvärdering av samordningsförbundens individuella insatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En utvärdering av samordningsförbundens organisering och verksamhet. Den tredje delen planeras att publiceras i mars 2023.

Samordningsförbundens organisering och verksamhet - hel rapport Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samordningsförbundens organisering och verksamhet - sammanfattning   Pdf, 239.9 kB, öppnas i nytt fönster.2019