Höglandets samordningsförbunds logga

Styrdokument

Här finns förbundets styrdokument samlade.

Styrdokument anger förutsättningarna för Höglandets samordningsförbund och ska vara vägledande i att förbundet använder tilldelade finansiella medel rätt utifrån gällande lagstiftning. Dokumenten utgör också ett stöd för verksamheten samt ökar medlemsparternas insyn i förbundet och finansierade verksamheter.