Höglandets samordningsförbunds logga
  • language
    Translate

Revisorer

Revisorer i samordningsförbundet utses av kommunerna, landstinget och staten.

Förordnad av staten, via Försäkringskassan

Jerker Stenqvist KPMG
Tel 036 34 68 14

Ersättare: Peder Johansson, KPMG

Vald av berörda kommuner och Region Jönköpings län
Revisor: Per Hansson (L)

Ersättare: Göte Wahlström (S)
070-6324920 


2017-05-31 Upphandling revisionsbiträde

Revisionsbyrån KPMG AB har vunnit upphandlingen av biträde åt den förtroendevalda revisorn för Höglandets samordningsförbund. Uppdraget gäller under perioden 170701-191231.


För mer information tag kontakt med förbundschef Britt-Marie Vidhall.