Höglandets samordningsförbunds logga

Inspirationsdag 3 oktober 2023

Representanter från Arbetsgruppen

Representanter från arbetsgruppen för Inspirationsdagen 2023. Från vänster; Sofie Järpenby, Tommy Sjögren, Ida Petersson, Eva Hertzman, Magdalena Persson, Pernilla Conradsson Ström

Samverkan och tillit var tema på Inspirationsdagen 2023.

Om dagen

Cirka 140 personer deltog på årets gemensamma inspirationsdag med fokus tidiga och förebyggande insatser, samverkan och tillitsfulla organisationer. Deltagarna kom bland annat från socialtjänst, elevhälsa, fritidsverksamhet, polis, psykiatriska kliniken, vårdcentraler och arbetsförmedlingen.

På förmiddagen föreläste Märta Wallinius om samverkan för tidig prevention av kriminalitet. Deltagarna fick diskutera i multidisciplinära grupper utifrån lokala förutsättningar, befintliga samverkansforum samt identifierade behov och förbättringsområden.

Efter lunch höll Louise Bringselius en digital föreläsning om tillit som nyckeln till framgångsrika organisationer. På den digitala föreläsningen deltog ytterligare cirka 30 personer.

Kommande Inspirationsdag

Om du har förslag på tema, önskemål om innehåll, tips på föreläsare eller tankar och synpunkter på planeringen för kommande Inspirationsdag så är du varmt välkommen att kontakta förbundschef Kajsa Hallmans.

hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se

076-723 31 17