Höglandets samordningsförbunds logga

Delegationsordning och attesträtt

Delegationsordning och attesträtt visar vem som har rätt att fatta olika beslut i förbundet.

Styrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i Höglandets samordningsförbund. Styrelsen får besluta att en styrelseledamot eller en tjänsteperson hos förbundet skall få besluta på förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden. Delegationsordningen är en lista över vilka som har fått rätt att fatta vissa beslut i styrelsens ställe.

Attesträtten är en fullmakt att på delegation (uppdrag) fatta beslut om ekonomiska frågor.

Beslut som fattas utifrån delegationsordning och attesträtt redovisas alltid på nästkommande styrelsemöte.

Delegationsordning och attesträtt Höglandets samordningsförbund Pdf, 158.5 kB, öppnas i nytt fönster.