Höglandets samordningsförbunds logga

Uppdragsbeskrivning förbundschef

Förbundschef är den tjänsteperson som är anställd av förbundet och uppdragsgivare är i första hand förbundets styrelse.

Förbundschef i Höglandets samordningsförbund är verkställande tjänsteperson som ansvarar för samordningsförbundets löpande verksamhet, ledning och utveckling, i enlighet med förbundets verksamhetsplan, förbundsordning och beslut i styrelsen.

Uppdragsbeskrivningen är vägledande men ska inte anses vara fullt uttömmande och kan komma att revideras utifrån ändrade förutsättningar.

Uppdragsbeskrivning förbundschef i Höglandets samordningsförbund Pdf, 161.9 kB, öppnas i nytt fönster.