Höglandets samordningsförbunds logga

Inspirationsdag 2018-05-03

Ordmoln från föreläsningen. Störst ord är Inspiration

Att skickliggöra varandra som team!

Drygt 200 personer samlades på Pigalle i Nässjö för att delta i inspirationsdagen.

Ett grundantagande under dagen var "Du blir bättre på det du tränar på - Vad tränar du på?" med innebörden att vi behöver träna på samverkan för att bli bra på det. Det kommer inte av sig själv.

Föreläsning i storgrupp blandades med workshops i kommunområdesgrupper.

Föreläsare var Anders Lundin och han gav även uppgifter och inspiration till workshopen. Redovisning från grupperna genomfördes genom att använda mobiltelefoner som mentometerknappar och skapa ordmoln. Detta var ett mycket uppskattat sätt att redovisa många gruppers tankar i en stor samling.

Förväntningarna på att dagen skulle ge inspiration infriades och deltagarna var nöjda med dagen.

Avslutningsorden till deltagarna var: "Allt du gör och allt du inte gör spelar roll!"