Höglandets samordningsförbunds logga

Samverk Vetlanda

Här hittar du information, avtal och annan information från Samverk Vetlanda.

Samverk Vetlanda består av styrgrupp och arbetsgrupp med representanter från de fyra parterna, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Region Jönköpings län och Vetlanda kommun.

Vi jobbar tillsammans för att personer med rehabiliteringsbehov och som saknar egen försörjning ska få ett bättre samordnat stöd. Detta gör vi bland annat genom att skapa hållbara strukturer för samverkan, sprida gemensam information och ha god kännedom om varandras verksamheter.

Höglandets Samordningsförbund finansierar en tjänst på 50 % för funktionen Samverkanskoordinator, som håller ihop Samverk Vetlanda.

Samverkanskoordinatorn är även kontaktperson för andra myndigheter och vården för att lotsa till rätt avdelning inom kommunen, men arbetar själv inte med individärenden inom tjänsten.

Gemensam plattform

Kontaktuppgifter

Samverkanskoordinator Annika Synnes Lindberg

annika.s.lindberg@vetlanda.se
0383-96624 , 072-2404890