Höglandets samordningsförbunds logga

Långsiktig integrerad verksamhet (LIV)

Sedan starten har Höglandets samordningsförbund fördelat budgeten i olika projekt. Dels individbaserade och dels strukturbaserade projekt. I olika utvärderingar har projekten ansetts vara och fungera bra.

Utifrån förbundets parter och på nationell nivå finns en önskan om att ersätta projektformen med en mer långsiktig finansiering av välfungerande partsöverskridande verksamheter.

Höglandets samordningsförbund har beslutat att från och med 2020 genomföra detta i en modell som kallas Långsiktig integrerad verksamhet - LIV.

Den första verksamheten som inkluderades i LIV var Uppdrag samverkan och från januari 2021 omfattas även SE-Höglandet.

För att kunna inkluderas i LIV krävs en verksamhetsbeskrivning, årliga rapporter enligt särskild plan och uppföljning av resultat. Så länge verksamheten är välfungerande och uppfyller de resultatkrav som finns medges finansieringen årligen utifrån den ekonomi som parterna ger förutsättning för i förbundets budget.

De ekonomiska ramarna för varje ingående verksamhet regleras i uppdragsavtal mellan förbundet och parterna.

Organisationsöversikt - möjliga verksamheter Pdf, 76.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Information - LIV- vad är det? Pdf, 197.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsbeskrivning Uppdrag Samverkan Pdf, 146.7 kB, öppnas i nytt fönster. från 2022-05-12

Verksamhetsbeskrivning SE-Höglandet Pdf, 322.1 kB, öppnas i nytt fönster. från 2021-01-01