Höglandets samordningsförbunds logga

SE-Höglandet - LIV

Från 2021-01-01 överförs projektverksamheten "Supported Employment - fortsättning" till verksamheten "SE-Höglandet" enligt konceptet LIV.

Huvudmålet är att stödja personer som har svårigheter att etablera sig och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund av funktionshinder, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik.

Arbetsmetod

Coacherna arbetar enligt den evidensbaserade metoden Supported Employment (SE) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kommunerna på Höglandet och Samordningsförbundet har slutit avtal som ger möjlighet till delfinansiering av coacher i varje kommun. Antalet coacher i kommunerna varierar mellan en till fyra personer.

I SE-metoden ingår individuellt stöd till deltagaren för att snabbt hitta ett arbete som individen önskar. Det erbjuds även stöd till arbetsgivare och arbetskamrater. Stödet ges så länge deltagare och/eller arbetsgivare önskar. Det finns alltid möjlighet att återta kontakten med coachen även när individen inte längre är inskriven i projektet.

Deltagarna registreras i uppföljningssystemet SUS och skrivs ut ur det när de får arbete. Arbetet med individerna fortsätter däremot, som metoden säger, med ett strukturerat uppföljningsarbete så länge det behövs.

I varje kommun finns en remittentgrupp med medlemmar från alla fyra parter. Gruppen träffas en gång/månad. Handläggare från myndigheter och vården kan skicka remiss till gruppen som avgör om individen kan ingå i projektet. Det viktigaste för att inkluderas i verksamheten är motivationen till arbete.

Läs mer om arbetet i Tranås kommun - breddad rekrytering.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.På sidan finns en film där bland andra Bo Doverhag, SE-coach i Tranås kommun, medverkar och berättar om samarbetet med lokala företagare. 

Historik

Projektet med SE-coacher på Höglandet startade i augusti 2011 och Höglandets samordningsförbund gav möjlighet till finansiering av en 50%-tjänst i varje kommun. Under vintern 2013-2014 gjordes en utvärdering av projektet.

Utifrån utvärderingen 2014 tog styrelsen beslutet att utvidga projektet från att finansiera en halvtid till att finansiera en heltidstjänst i varje kommun.
Projektet avslutades 2017-12-31.

Under våren 2017 genomfördes ytterligare en gemensam utvärdering som redovisades 29 augusti 2017. Utifrån den delrapport för Höglandets samordningsförbund som redovisades i februari 2017 beslöt förbundet att projektet ska fortsätta till 2020-12-31 utifrån en reviderad projektbeskrivning.

Styrelsen för Höglandets samordningsförbund fattade den 20 november 2020 beslut om att SE-arbetet i de ingående kommunerna överförs till konceptet Långsiktig integrerad verksamhet (LIV) enligt särskild verksamhetsbeskrivning Pdf, 325.3 kB, öppnas i nytt fönster..

För mer information eller frågor ta kontakt med förbundschef Kajsa Hallmans.