Höglandets samordningsförbunds logga

Internkontrollplan

Internkontroll är en del av verksamhetens styrning och innebär oftast riskbedömningar och att arbeta fram och följa upp arbetsrutiner. Målet är att ledningen ska få bättre koll på verksamheten.

För att kunna säkerställa att beslutade mål för Höglandets samordningsförbund uppnås och att gällande lagstiftning följs behövs riktlinjer för intern styrning och kontroll.

Målen i verksamhetsplanen innefattar verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål, föreskrifter och riktlinjer samt att lag (2003:1210) om finansiell samordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom rehabiliteringsområdet efterlevs.

Internkontrollplanen är ett hjälpmedel i förbundets ordinarie verksamhetsprocesser där de fyra medlemsparterna samverkar för att nå målen.

Internkontrollplanen revideras, vid behov, på årets första styrelsesammanträde

Internkontrollplan Höglandets samordningsförbund Pdf, 279.7 kB, öppnas i nytt fönster. - reviderad 2022-01-27