Höglandets samordningsförbunds logga

Utbildningar och handledning

Alla coacher på Höglandet träffas två gånger/termin och en gång om året deltar personal från övriga myndigheter och vården.

Efter behov anordnas utbildningar i metoden för coacher och chefer. Utbildningarna ges från 2020 av Misa Kompetens och finns öppna för medarbetare i hela länet.

Coacherna får vid önskemål handledning maximalt fyra gånger/år.

Två gånger/år eller vid behov möts alla coacher i hela länet för att få information om nyheter i SE-metoden samt diskussioner kring metodtrohetsskalan.