Höglandets samordningsförbunds logga

Välfärdsguiden

Välfärdsguiden samlar insatser och aktiviteter från flera olika aktörer men som alla strävar efter att skapa bättre förutsättningar för individen.

Det svenska välfärdssystemet är utvecklat för att ge dig det stöd du behöver. Information och stöd kommer från många olika håll vilket kan göra det svårt att hitta rätt. Välfärdsguiden kan guida dig genom systemet och hjälper dig att komma fram till rätt stöd.

Med hjälp av hittaguiden kan du få information om vägval som passar dig och din situation. Du kan också läsa livsberättelser om andra som varit i liknande situation som du. Dessutom kan du få svar på de vanligaste frågorna om välfärden.

Som medarbetare i offentlig verksamhet eller andra organisationer som jobbar med målgruppen kan du också få stöd och hjälp i att lotsa individen rätt eller hitta kontaktuppgifter till samverkansparter, både lokalt och nationellt.

valfardsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Höglandets samordningsförbund samlar information om lokala aktörer i välfärden och hjälper till att skriva texter till den nationella guiden. Kontakta förbundschef förbundschef Kajsa Hallmans för mer information.

Ida Olofsson är ansvarig för Välfärdsguidens redaktion på samordningsförbundet Centrala Östergötland. I samband med psykiatriveckan 2022 presenterade hon Välfärdsguiden och inspelningen kan du se här.