Höglandets samordningsförbunds logga

Personuppgiftspolicy

Förbundet följer GDPR och har tagit fram en policy kring hur personuppgifter hanteras.

Samordningsförbundet följer dataskyddsförordningen med gällande lagstiftning i Sverige för
hantering av personuppgifter

  • personuppgifter samlas bara in när det krävs för verksamheten och som det finns rättslig
    grund för att samla
  • var personuppgifter lagras dokumenteras i förbundets registerförteckning
  • personuppgifterna lagras på ett säkert sätt enligt förbundets Informationshanteringsplan
  • förbundet har utsett förbundschefen att vara kontaktperson för frågor gällande behandling
    av personuppgifter
  • samordningsförbundets styrelse har utsett ett dataskyddsombud (DSO).

Personuppgiftspolicy Höglandets samordningsförbund Pdf, 177.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dataskyddsombud

Erik SelanderHöglandsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är dataskyddsombud.

Telefon: +46 (0) 381-67 95 08

E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se