Höglandets samordningsförbunds logga

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med individen när insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

En fungerande samverkan förenklar för personen och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen .

En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller svårigheter. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. Bestämmelser om SIP finns i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

På hemsidan för Uppdrag psykisk hälsa finns en kort (3 minuter) informationsfilm om SIP. Länk till annan webbplats.

På sidan kan du också få support om SIP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan

  • få råd i sakfrågor
  • få råd om hur du kan förbereda och planera en utbildning om SIP
  • hitta information och bra material om SIP
  • läsa vanliga frågor och svar om SIP.

På region Jönköpings läns hemsida kan du läsa mer om samordnad individuell plan samt hitta ytterligare material och mallar.
Tillämpning av samordnad individuell plan (SIP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Överenskommelse SIP, Region Jönköpings län Länk till annan webbplats.