Höglandets samordningsförbunds logga

Avvikelsehantering i samverkan

Här kan du läsa om hur Höglandets samordningsförbund jobbar med avvikeslehantering i samverkan.

Rutin för avvikelsehantering i samverkan

Att systematiskt arbeta med avvikelser i samverkan är ett sätt att synliggöra utvecklingsområden samt åtgärda eventuella brister i information och kommunikation mellan parter. Samverkan är en levande organisation som till stor del bygger på relationer mellan parterna samt en ömsesidig vilja att gemensamt använda samhällets resurser på ett effektivt sätt. Genom att få en samlad bild av förbättringsområden i samverkan, ökar möjligheterna att utveckla välfärdssystemet till fördel för samordningsförbundets målgrupp.

Avvikelsehantering handlar aldrig om rätt och fel utan fokus är alltid hur vi kan göra samverkan bättre tillsammans!

Rutin för avvikelse i samverkan för Höglandets samordningsförbund Pdf, 230.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för att rapportera avvikelse i samverkan Word, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapportera avvikelse i samverkan

I Uppdrag Samverkan är det samverkanskoordinator i respektive kommunområde som tar emot avvikelserapporter. Det går också bra att skicka anmälan till förbundschef.

Gäller avvikelsen samverkan mellan region och kommun finns särskilda rutiner för avvikelsehantering på regionens hemsida. Avvikelsehantering i samverkan -Folkhälsa och sjukvård (rjl.se) Länk till annan webbplats.

Arbetsgång

  • Avvikelse aktualiseras, avidentifierat
  • Samverkanskoordinator kontaktar berörda parter och försöker hitta en gemensam lösning
  • Avvikelser lyfts regelbundet i styr- och arbetsgrupp inom Uppdrag Samverkan som en del i lärande och utveckling av samverkan
  • Avvikelser sammanställs lokalt och förbundsövergripande för att identifiera förbättringsområden i samverkan
  • Uppföljning av avvikelser till styrelse och beredningsgrupp sker regelbundet i samband med förbundets strategidag samt i delårsrapport och årsredovisning.

Kontakta förbundschef Kajsa Hallmans om du har frågor eller synpunkter.

Flera samordningsförbund arbetar utifrån ett gemensamt avvikelsehanteringssystem, Lex Heller. Systemet är utarbetat av samordningsförbund i Göteborg. Du kan läsa mer om Lex Heller på nationella rådets hemsida Lex Heller – ett sätt att synliggöra skaven - Finsam Länk till annan webbplats.

Höglandets samordningsförbund har valt att organisera samverkan utifrån lokala styr- och arbetsgrupper inom insatsen Uppdrag Samverkan.