Höglandets samordningsförbunds logga

Kansli

Vi följer lagen om e-faktura som började gälla 2019-04-01. Det innebär att vi har olika fakturaadresser beroende på vilken typ av faktura ni skickar.

Har ni möjlighet att skicka e-fakturor direkt från ert ekonomisystem föredrar vi det framför PDF- eller pappersfaktura.

1. E-faktura

E-fakturor skickas i formatet Svefaktura till VAN/växeloperatören InExchange
ID 222000-2907, GLN 7362220002909
Obs! Använder ni ett program från Visma SPCS har ni redan idag möjlighet att skicka e-fakturor genom tjänsten Visma AutoInvoice, som är en integrerad fakturalösning i ekonomiprogrammet.

2. PDF-faktura

PDF-fakturor mejlas till: 2220002907@autoinvoice.se (observera att organisationsnumret ska skrivas utan bindestreck)

3. Pappersfaktura

Pappersfakturor skickas till: Höglandets Samordningsförbund 222000–2907 FE-35194 Box 4
737 21 Fagersta

Obs! Det är endast fakturor som ska skickas till ovanstående adresser.

4. Övriga dokumenttyper kring ekonomi

Till exempel betalningspåminnelser, skickas till adress för ekonomiärenden:
Höglandets Samordningsförbund, c/o Region Jönköpings Län, Område Ekonomi, Box 1024, 551 11 Jönköping


Ladda hem filen om faktureringsadress Pdf, 169.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Postadress:

Höglandets samordningsförbund
c/o Vidhall
Vildrosvägen 27
574 50 Ekenässjön

E-postadress:

hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se

Telefon:

076-723 31 17

Organisationsnummer:

222 000-2907

Fakturaadress:

Läs mer och välj vilket faktureringssätt Öppnas i nytt fönster. som passar bäst.

 

Fotografi av förbundschef Britt-Marie Vidhall

Förbundschef:

Britt-Marie Vidhall, arbetar 75 %