Höglandets samordningsförbunds logga

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Uppdrag samverkan Pdf, 162.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mål med verksamheten

  • att samarbetet mellan myndigheterna/vården inom de sex kommunområdena ska utökas efter behov och förutsättningar så det kommer medborgarna med rehabiliteringsbehov till godo.
  • att rehabiliteringen, där fler aktörer är inblandade, skall bli så effektiv som möjligt efter de resurser som samhället har att erbjuda.
  • att underlätta för kommunområdena att skapa samverkanssystem på olika nivåer och efter behov som fungerar oberoende av regel-, organisations- eller personalförändringar
  • att personalen på alla nivåer inom myndigheterna skall ha god kännedom om hur samverkan fungerar och vilka system som samverkan bygger på.

Verksamhetsbeskrivning Uppdrag Samverkan

  • Identifiera, utveckla och upprätthålla samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna på en strukturell och organisatorisk nivå utifrån lokala behov så det kommer medborgarna med rehabiliteringsbehov till godo.
  • Omvärldsbevakning av samtliga fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser när det gäller samverkan för målgruppen
  • Verka för att sprida kunskap om varandras verksamheter och uppdrag.
  • Jämställdhetsfrågor/diskussioner ska vara en självklar del i arbetet kring samverkan
  • Identifiera och samverka kring gemensamma utvecklingsområden för samtliga kommunområden på Höglandet – Samverk Höglandet

Uppföljning och utvärdering

Styrgruppen för Uppdrag Samverkan beslutade 2023-01-10 att använda utvärdering av handlingsplan i respektive kommunområde till del- och helårsuppföljningar av verksamheten. Handlingsplanerna och aktiviteterna som genomförs i respektive kommunområde har tydliga kopplingar till målen i verksamhetsbeskrivningen.