Höglandets samordningsförbunds logga

Kurdag 2016-10-06

Cirka 280 personer samlades i Eksjö för en utbildningsdag där de fick lyssna till tre mycket intressanta föreläsningar med temat "Unga med psykisk ohälsa". 

Anders Tengström, leg psykolog och docent i psykologi vid Karolinska Institutet – har forskat många år kring missbruk och psykisk ohälsa hos ungdomar. Föreläsningen handlade om detta samt samverkan kring unga vuxna med missbruk, tidiga tecken/signaler på missbruk och självmedicinering.

Sascha Abdelanbi, inspiratör med stor kompetens inom psykisk ohälsa, socialt - och pedagogiskt arbete samt öppenvården

Selene Cortes, Anhörigperspektiv - som barn till dysfunktionella föräldrar. Rehabilitering vid psykisk ohälsa - går det?

Du hittar material från föreläsningarna här.

Klicka på respektive länk för att ladda ner filen.

Arbetet fortsatte med frukostmöten under 2016.