Höglandets samordningsförbunds logga

Styrelsesammanträde 2019-10-17

Protokollet finns nu publicerat på den digitala anslagstavlan

Protokollet publicerades 2019-09-12 och tas ner 2019-10-06. Det finns även under "Dokument".

Nästa sammanträde är 2019-11-21 kl. 13.30 - 16.00. Detta är ett offentligt sammanträde då beslut tas om budget inför 2020.

Välkommen!

Publicerad: 2019-10-21