Höglandets samordningsförbunds logga

Offentligt styrelsemöte

2020-11-20 kl. 13.30 -16.00

På grund av restriktioner i samband med Covid-19 pandemin sker mötet digitalt.

Kontakta förbundschef Britt-Marie Vidhall, 076-723 31 17 om du önskar delta vid mötet.
Agendaförslag finns på den digitala anslagstavlan.

Publicerad: