Höglandets samordningsförbunds logga

Nytt dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har Höglandets samordningsförbundet utsett ett dataskyddsombud.

Erik Selander på Höglandets IT till dataskyddsombud.

Du når honom på följande sätt:

Telefon: +46 (0) 381-67 95 08

E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se

Publicerad: