Höglandets samordningsförbunds logga

Två nya Samverkanskoppen

Samverkanskoppen är korta digitala informationstillfällen om aktuella samverkansfrågor. Nu kommer två nya Samverkanskoppen med fokus på Statens Servicecenter och Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

25 oktober sändes Samverkanskoppen om Statens Servicecenter. På servicekontoren kan invånare och företagare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

1 november kl. 8.00 släpps en Samverkanskoppen om Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Med det nya digitala arbetssättet går de flesta ärenden går att sköta via hemsidan.

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Finnvedens samordningsförbund står bakom Samverkanskoppen. Mer information om Samverkanskoppen och tidigar orogram finns på sidan Södra Vätterbygden - Aktiviteter - Samverkanskoppen.

Publicerad: