Höglandets samordningsförbunds logga

Nya dokument

Under v. 49 gjordes många förändringar på hemsidan. Nya dokument lades in och en ny verksamhetsform presenteras - Långsiktig integrerad verksamhet, LIV.

Publicerad: 2020-01-28