Höglandets samordningsförbunds logga

Integrerad samverkan

Rapport Integrerad Samverkan - hur myndigheterna samverkar i de olika kommunområdena på höglandet.

Under våren 2016 gjorde Pernilla Conradsson Ström, på uppdrag av Höglandets samordningsförbund, en undersökning kring hur samverkan mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Hälso- och sjukvård samt kommunerna på Höglandet i Jönköpings län fungerar.

Som ett resultat av detta startades i augusti 2016 ett treårigt projekt med samverkanskoordinatorer inom kommunerna. Samordningsförbundet ger möjligheter till delfinansiering av en tjänst som samverkanskoordinator i varje kommun.

Tag kontakt med förbundschef Britt-Marie Vidhall eller Samverkanskoordinator Pernilla Conradsson Ström för mer information.

Rapporter och bilagor