Höglandets samordningsförbunds logga

Uppdrag Samverkan - avslutat 2019

Projekt Uppdrag Samverkan startades i augusti 2016 och projekttiden slutar i juli 2019.

Som en följd av projekt Integrerad Samverkan startades projekt Uppdrag Samverkan i Aneby, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. Förbundet har finansierat en "Samverkanskoordinator" som är tillgänglig på 50 % . Koordinatorn arbetar för alla fyra parter och är spindeln i nätet för att följande målsättning ska uppfyllas.

Läs mer om projekt Integrerad Samverkan Öppnas i nytt fönster.

Slutrapport Uppdrag Samverkan Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Målsättning

 • Att utöka samarbetet på olika nivåer för att komma medborgare med rehabiliteringsbehov till godo.
 • Att rehabiliteringen, där fler aktörer är inblandade, skall bli så effektiv som möjligt med hjälp av de resurser som samhället har att erbjuda.
 • Att underlätta för kommunområdena att skapa samverkanssystem på olika nivåer och efter behov som fungerar oberoende av regel-, organisations- eller personal-förändringar.
 • Att personalen på alla nivåer inom myndigheterna skall ha god kännedom om hur samverkan fungerar och vilka system som samverkan bygger på.

Samverkanskoordinatorernas roll

 • Arbeta med samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna.
 • Driva, underhålla och administrera de olika överenskomna samverkansgrupperna inom varje kommunområde.
 • Vara kontaktperson för andra myndigheter/vården för att lotsa till rätt avdelning inom kommunen.
 • Ta initiativ till förbättringar inom samverkansområdet.
 • Planera och kalla till gemensamma informationsträffar om samverkan för (ny-)anställda på de olika myndigheterna.
 • Representera respektive kommun i KUR-gruppen.
 • Inga individärenden.

Arbetsstruktur

I alla kommunområden har det under projekttiden utvecklats lite olika sätt att arbeta, men det finns en gemensam grundstruktur.

 • Styrgrupp - med chefer från alla aktörer.
 • Arbetsgrupp - med handläggare från alla aktörer
 • Samverkansträffar/informationsmöten - alla aktörer träffas och ger varandra information kring samverkan ur olika perspektiv. Ofta arbetas det med case för att ytterligare belysa var eventuella "hål i nätverket" finns.

"Vi tränar på samverkan för det vi tränar på blir vi bra på!"

Samverkanskoordinatorerna är också delaktiga i arbetet med införande av Lex Heller och arbetet med Inspirationsdagar på förbundsnivå.

Projektet pågår mellan 2016-08-01 till 2019-07-31. Under våren 2019 görs en utvärdering av projektet och därefter tas beslut om vad som händer i framtiden.

Rapport utvärdering Uppdrag Samverkan 2019 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.